Hakkımızda

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Türk Dili Bölümü, üniversitemizin kurulduğu 1993 yılında Anıtpark kampüsünde faaliyetlerine başlamıştır. Kurucu başkanı Dr. Hasan KOLCU’dur. Bölüm 2016 yılında Umuttepe kampüsüne taşınmıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle üniversitemizin çeşitli bölümlerinin Türk Dili dersleri, bölümüzün yirmi iki öğretim görevlisi tarafından yürütülmektedir.


VİZYON

Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere akademik ve kültürel bilgi edindirmenin yanısıra dilimizin en güzel kullanım örnekleri aracılığıyla anadili şuuru kazandırmak.


MİSYON

Kocaeli Üniversitesi’nin her öğrencisine, yazı dili ve konuşma dili olarak Türk Dilini doğru kullanma becerisini kazandırmak, bu öğrencilerin Türk Dili bilgi ve bilincini geliştirmek.


AMAÇ

Üniversitemizdeki Türk Dili derslerinin en verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak. Böylelikle öğrencilerimize anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebî metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje ve sunu hazırlamada yararlı olacak yöntemleri öğretmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors